גלריית השראה קורות עץ מודבק

התרשמו מהשימושים השונים של העץ המודבק בארץ ובעולם.